Image

WORKSHOPS

Per workshopronde volg je één workshop. Je kunt zelf kiezen waarin jij je wilt verdiepen. Hieronder vind je een overzicht van thema's  en praktische oplossingen.

De parodontale nazorg (ook wel parodontale ondersteunende behandeling) wordt onterecht gezien als een makkelijk onderdeel van de parodontale behandeling. Het meeste werk zit er immers op? Maar juist deze fase is de meest belangrijke fase om te zorgen dat er geen verergering in parodontale conditie optreedt. Wat bepaalt wat de nazorg inhoudt en vooral ook: wie deze nazorg uitvoert? Wordt dat bepaalt door de (rest)pocketdiepte? Of ligt het genuanceerder? Tijdens de workshop van Kina hoor je wie er voor nazorg zorgt en waar dat van afhankelijk is. 

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Aan welke voorwaarden een patiënt moet voldoen om de “nazorg in te gaan”.
 • Uit welke onderdelen een nazorgbehandeling bestaat.
 • Wie er voor de nazorg zorgt en waar dat van afhankelijk is.

Kina Timmer-Tjakkes, eigenaar verwijspraktijk voor parodontologie en implantologie De Parodontoloog

Interactieve workshop over Omgaan met zorgwekkende signalen bij kinderen en hun ouders in jouw praktijk.

Met verbeterende meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Leer:

 • Hoe je signalen die kunnen duiden op een zorgwekkende thuissituatie kan herkennen
 • Onderscheid te maken tussen feiten, hypotheses en jouw eigen gevoel ten behoeve van het contact, samenwerken en dossiervorming
 • Wat je met je bezorgdheid wél kan doen; vanuit jouw taak en functie
 • Hoe je daarbij samen kan werken met de tandarts of orthodontist
 • Wat jouw professionele grenzen zijn
 • Hoe de landelijke verbeterde meldcode HG en KM jullie praktijk hierbij kan ondersteunen

Roos Heuff en Ilse van Kemenade, trainers, actrices en en partner Wilde Kastanje Training & Opleiding

Op dit moment is er geen cao voor tandartsassistenten. Dat betekent dat je zélf mondig moet zijn richting je werkgever, bijvoorbeeld als je (nieuwe) afspraken maakt over je contract. Daarom kan het fijn zijn om te weten wanneer je in je recht staat. Na het volgen van deze workshop weet je meer over ons als vakbond, wat je rechten en plichten zijn én krijg je concrete tips voor tijdens je (arbeidsvoorwaarden)gesprek! Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Wat is/doet CNV Zorg & Welzijn (voor jou)
 • Wanneer sta je in je recht als tandartsassistent
 • Goed beslagen ten ijs komen tijdens je arbeidsvoorwaardengesprek

Roos Albers, Consulent Starters & Studenten CNV Zorg & Welzijn

Invulling volgt

Orthodontie is een vak waarbij er continu gedacht wordt in ruimtelijke dimensies. Tanden kunnen alle kanten op. Om hun as draaien, naar boven, naar beneden, links, rechts, alle kanten op. Kaken worden verschoven, soms zelf chirurgisch ondersteund.  Om dit lastige puzzeltje op te kunnen lossen, gaan orthodontisten terug naar de basis. Je hebt bewegingen in het verticale, horizontale en transversale vlak. Dat klinkt lastig, maar dat valt reuze mee. Hoe denken orthodontisten eigenlijk? Van simpel tot moeilijk, van klein tot groot. Alle afwijkingen komen langs.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Je hebt geleerd welke typen orthodontische afwijkingen er zijn
 • Je hebt geleerd in horizontale, verticale en transversale vlak te denken
 • Je hebt geleerd hoe je bovenstaande in patiënten terug kan zien

Christo Boxum, Orthodontist, Orthodontiepraktijk Heerenveen

Studenten die een mbo niveau 4 opleiding Tandartsassistent volgen, moeten gedurende hun opleiding één of meerdere keren stage lopen. Tijdens een stage leert een student in de praktijk zijn kennis en vaardigheden toe te passen en uit te breiden. Sommige stagiaires hebben al werkervaring en oriënteren zich door middel van stages op een andere baan. Niet alleen zul je de stagiair moeten begeleiden in haar werkzaamheden. Ook op persoonlijk vlak zul je de student af en toe moeten coachen. Veel stagiaires doen voor het eerst praktijkervaring op als tandartsassistent en voor sommigen is het zelfs hun allereerste serieuze kennismaking met het werkzame leven. Als mondzorgpraktijk én collega investeer je in dat leerproces. Tegelijkertijd wil je natuurlijk ook dat een stagiair rendement oplevert en meedraait in het team.

In deze workshop informeren wij jou als begeleider hoe je voor beide partijen een stage succesvol kunt maken door goede voorbereiding, een doelgericht plan en een adequate begeleiding.

Maaike van der Mee, docent Edin Dental Academy, praktijkmanager en tijdelijk Expert MBO bij Inspectie van het Onderwijs

Deze workshop wordt gesponsord door Edin

Bij kinderen worden steeds vaker kaasmolaren in het gebit geconstateerd. Wat zijn kaasmolaren nu precies, wat kun je er aan doen om de ontwikkeling ervan te voorkomen, welke klachten komen eruit voort en wat kan er aan de klachten gedaan worden? Tijdens deze workshop worden al deze vragen beantwoord:

 • Wat is MIH?
 • Welke verschillende classificaties bestaan er?
 • Welke behandelstrategie kan er worden toegepast en welke producten zijn geschikt?
 • Workshop met MIH materialen.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Herkennen van kaasmolaren en hoe te behandelen
 • Sealant leggen met GIC(Glasionomeer)
 • Producten ter behandeling van kaasmolaren proeven en voelen

Martijn ten Have, Sales&Marketing Manager,  GC Europe, Benelux department

Deze workshop wordt verzorgd door Corim Dental

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen.