StandbyDag
Programma
Kun je net als wij niet wachten op dé enige echte assistentendag?
Bekijk hier alvast het programma!
Programma

09.15 uur

Ontvangst, bezoek aan standby expo

09.45 uur
Opening door dagvoorzitter Fred van Leer
09.55 uur

En opeens staat daar de Inspectie voor de balie. Wat mag zo’n inspecteur eigenlijk vragen of doen? Moet je meewerken of mag je ervan uitgaan dat de praktijkhouder alles wel oplost? En de patiëntendossiers, mogen ze die nu wel of niet zonder toestemming inzien? Er is veel onduidelijkheid over de bevoegdheden van inspecteurs en de rechten en plichten van degenen die ze bezoeken. In deze lezing staan de do’s en don’ts bij een bezoek van de Inspectie centraal.
Joan van der Ven, hoofd juridische zaken, Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Je weet welke bevoegdheden de Inspectie heeft.
 • Je weet hoe te handelen bij een bezoek of telefoontje van de Inspectie.
 • Je gaat naar huis met ingrediënten voor een zelf op te stellen protocol Inspectiebezoek.

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het evenement te komen?
Op één dag relevante kennis delen, gezellig met collega’s op stap. Dat is toch een feestje!

10.25 uur

Consumentenonderzoeker Wenda Linthorst deelt op enthousiaste en unieke wijze kennis over het brein en vertaalt dat voor het congres naar toepassingen voor assistentes. Hoe kun je ervoor zorgen dat communicatie zo wordt ingestoken dat collega’s nog beter geholpen worden en het nog succesvoller wordt? Inzichten vanuit neuromarketing en psychologie gaan in sneltreinvaart voorbij, waarbij ze heel goed theorie weet om te zetten naar praktische toepassingen.
Wenda Linthorst, Founder & Co-owner, Consumatics

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Basisprincipes over het brein.
 • Hoe je communicatie effectiever maakt.
 • Hoe je gedrag van collega's beter kunt begrijpen.

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het evenement te komen?
Je ontvangt nieuwe inzichten over het brein die je direct kunt toepassen in jouw werk!

10.55 uur
Pauze en bezoek Standbyexpo
11.25 uur

Soms ruikt de tandarts uit de mond en soms de patiënt. Wat moet je doen en vooral wat moet je zeggen. In deze korte introductie word je meegenomen in de wereld van slechte en frisse adem. Je leert hoe je met een hele slimme truc kan weten waar de slechte adem (halitose) vandaan komt. Als je dat nu zeker weet, kan je ook een therapie instellen. Maar het allerbelangrijkste is, dat je na deze lezing het taboe over slechte adem kan helpen te doorbreken.
Prof. Dr. Edwin G. Winkel, halitoloog, Kliniek voor Parodontologie Amsterdam

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Meer begrip over hoe je om moet gaan met mensen met slechte adem.

 • Hoe kan je snel herkennen waar de slechte adem vandaan komt.

 • Hoe doorbreek ik het taboe over slechte adem.

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?  
“Geef de patiënt een mooie lach, kom daarom naar de Standbydag”

11.55 uur

Bij cosmetische ingrepen aan het gebit speelt de psychologie van het uiterlijk een grote rol. Het is niet alleen een technische ingreep, ook het zelfbeeld van de cliënt wordt beïnvloed. Een stralende lach is immers je beste visitekaartje. Wat verwacht de cliënt? Weet hij of zij dat kleur en vorm van de elementen bij het gezicht en bij de hele persoon moeten passen? Zorgvuldige communicatie tussen tandarts, assistente en cliënt is essentieel. De assistente dient hiervoor te beschikken over esthetische en psychologische inzichten. Tijdens deze lezing worden deze op rij gezet en op een praktische manier toegelicht.
Anna Beeftink, tandarts, psycholoog

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Je weet hoe je kleur en vorm bepaalt aan de hand van gezichtstype en huidkleur.

 • Je weet nu welke invloed vorm en kleur op iemands uitstraling hebben.

 • Je hebt meer psychologisch inzicht in de verwachtingen van de cliënt.

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?  
“Waarom heeft vorm en kleur van het gebit zoveel invloed op de hele persoon?”

12.25 uur

Als je een lezing van Fred bij woont dan leer je wat je als vrouw in de kast moet hebben. Als je deze basis hebt komt je altijd goed voor de dag en heb je geen stress meer in de ochtend. Fred vertelt dit op zijn eigen, vaak humoristische wijze, aan de hand van leuke anekdotes. Ook kun je hem de vraag stellen die je altijd al wilde stellen. Kortom LEER van FRED.

13.05 uur
Lunchpauze en bezoek Standby expo
15.05 uur
Pauze en bezoek Standby expo
16.35 uur
Afsluiting met borrel