StandbyDag
SPREKERS
Fred van Leer | stylist en presentator

Mr. Joan M. van der Ven | hoofd juridische zaken | KNMT

Joan studeerde Aziatische Wetenschappen in Amerika en daarna Nederlands Recht in Utrecht. Na het behalen van de meesterstitel was zij, onder andere, als jurist-onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden. In 1997 ging zij bij de KNMT werken. Haar eerste project ging over tandheelkunde en de Wet BIG. Dit was de aanleiding voor haar grote interesse in het gezondheidsrecht, meer in het bijzonder beroepen- en patiëntenwetgeving. Joan heeft verschillende adviesrollen binnen en buiten de KNMT, participeert in (landelijke) project- en werkgroepen en verzorgt gastcolleges gezondheidsrecht en kwaliteitsbeleid aan de drie opleidingen Tandheelkunde. Daarnaast schrijft Joan artikelen over mondzorg en recht. Sinds 1 maart 2018 stuurt Joan tevens het juristenteam van de KNMT aan.

Wenda Linthorst | Founder & Co-owner | Consumatics

Wenda weet op energieke wijze te delen hoe consumentengedrag onbewust wordt beïnvloed. De veelgevraagd spreker heeft met haar achtergrond in de gastvrijheidsindustrie en Nyenrode het succesvolle onderzoeksbureau Consumatics opgezet dat op tegendraadse wijze kijkt naar het verkrijgen van informatie over de consument.

Prof. dr. Edwin G. Winkel | Halitoloog | Kliniek voor Parodontologie Amsterdam

Edwin behaalde in 1980 zijn tandartsdiploma aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is medeoprichter (1985) van de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (1985). Naast de parodontologie en de implantologie startte hij in 1998 hier een spreekuur voor diagnose en behandeling van halitose. Sinds 2005 is hij verbonden aan de Afdeling Parodontologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In 2012 werd hij benoemd tot hoogleraar in de speciële parodontologie, in het bijzonder de halitose. Nationaal en internationaal is hij een veel gevraagde spreker op het gebied van de parodontologie, implantologie en de halitose. Nu is hij Chairman van de International Association for Halitosis Research (IAFHR). Zijn rode draad in zijn leven is onderzoeken, uitvinden en ondernemen.

Anna Beeftink | tandarts, psycholoog

Anna begon als tandarts-algemeen practicus. Tijdens haar praktijkjaren raakte zij steeds meer geïnteresseerd in de psychologische effecten van uiterlijk, hetgeen uitmondde in een studie psychologie die zij Cum Laude afrondde. Tegenwoordig houdt zij zich bezig met de psychologische effecten van het uiterlijk op het zelfbeeld, de communicatie en het gedrag, schrijft zij boeken en houdt lezingen voor professionals.

Nynke Tymstra | tandarts

In 2003 behaalde Nynke Tymstra haar tandartsdiploma aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2010 promoveerde zij op het UMCG op een onderwerp over Implantologie. Vanaf 2007 is zij mede-praktijkeigenaar van een teampraktijk in Ureterp, waar zij werkt als algemeen practicus. Zij dook voor het tandheelkundig tijdschrift TP in de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijk. Zij ziet het als een uitdaging om ook dit onderdeel van de tandheelkundige zorg zo goed mogelijk uit te voeren in de praktijk en iedereen daar in mee te krijgen. Als praktijkhouder weet zij als geen ander waar je met betrekking tot de richtlijn tegen aan loopt.

Hanneke de Valk | directeur

Na 12 jaar werkzaam te zijn geweest in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen op de afdeling Medische Microbiologie, waar Hanneke de Valk tussentijds promoveerde, is zij vanaf 2011 werkzaam bij Advanced Dental Diagnostics bv. Inmiddels is zij de algemeen directeur en wordt zij nog dagelijks geïnspireerd door het complexe ecosysteem van de orale biofilm.

Cai Verweij | Tandtechnicus en eLab instructor

Cai Verweij start zijn carrière in 1999 met de opleiding Tandtechniek in combinatie met werken in het veld. In de jaren die volgen, werkt hij in verschillende functies op verschillende locaties en afdelingen, waardoor hij een brede ontwikkeling doormaakt. Sinds 2009 is hij werkzaam bij Kwalident Dental Studio, waar hij zich voornamelijk richt op het hogere segment. In zijn werk vindt hij de precisie waarmee hij werkt en de aandacht voor kwaliteit en maatwerk het belangrijkste. Naast zijn werk als technicus verzorgt hij tandtechnische trainingen/cursussen en is hij eLAB instructor. Voor Cai draait alles om kwaliteit en perfectie.

 
Joerd van der Meer | Tandarts en UMCG-onderzoeker

Joerd van der Meer is tandarts en UMCG-onderzoeker.